Wie zijn wij

Geschiedenis OZOS
De toneelvereniging Ontwikkeling Zij Ons Streven (OZOS) is opgericht op 1 oktober 1946.  Zoals de meeste dorpsverenigingen speelde OZOS jaarlijks een productie met bal na en een verloting. Ook stond meermalen een blijspel op het programma tijdens de Schager kermis.

Al gauw echter stond OZOS bekend als een ambitieuze club die naast blijspelen serieuze stukken aanpakte, meedeed met toneelwedstrijden, ook buiten Schagen speelde en werkte met professionele regisseurs.

Het voortdurende probleem met het vinden van repetitieruimte en een geschikte, betaalbare zaal voor de uitvoeringen loste OZOS zelf op. Aanvankelijk zonder gemeentelijke instemming en steun bouwden de leden twee praktijklokalen van de voormalige LTS om tot een theater.
Vanaf 1979 was het Scagontheater in de Buiskoolstraat de thuisbasis: een ideale repetitie- en voorstellingsruimte met theatertechnische voorzieningen op professioneel niveau.

Met de opening van Cultuurhuis Markt18 in maart 2013 verhuisde het Scagontheater mee naar dit gebouw met zijn prachtige theaterzaal. De naam Scagontheater veranderde na de fusie met filmhuis De Luxe in Scagon De Luxe

Enkele gespeelde toneelstukken in de afgelopen jaren:

 • Uw wil geschiede
 • Beschuit met muisjes
 • De dwaasheid heeft haar eigen recht
  Pygmalion
 • Betje regeert
 • Anne Frank
 • Andorra
 • Spel der vergissingen
 • Oom Wanja
 • En ik dan
 • Ozos vermoordt pianiste
 • Hedda Gabler
 • Een draad in het donker
 • De vossenjacht
 • Jan Rap en zijn maat
 • Vrouwen van Troje
 • De knecht van twee meesters
 • Hamlet…of niet Hamlet
 • De Warenar
 • Een bedelaarsgelag
 • Peer Gynt
 • Prettige feestdagen
 • De moeder van David S.
 • Antigone
 • Het laatste glas
 • Trilogie van het zomerverblijf
 •  Ivanov
 • Midzomerstrandkomedie
 • Bezoek van een oude dame
 • De ingebeelde zieke
 • Bruiloft
 • Tartuffe
 • Oidiepoes
 • Dogville
 • Gebroken IJs
 • Geruchten
 • Momenten van Geluk
 • Bruiloft
 • Leedvermaak
 • Lang en Gelukkig
 • Onze Straat

 

Bestuur

Het bestuur van Toneelvereniging OZOS bestaat uit:

voorzitter Jan Steenis
 
secretaris Gijs van der Poel
 
penningmeester Peter van de Wiel